Split payment od 1 listopada 2019 roku
W dużym uproszczeniu mechanizm ten polega na takim dokonaniu płatności, przy którym część zapłaty odpowiadająca kwocie netto trafia na konto bankowe firmy, zaś pozostała część stanowiąca podatek VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony dla firm przez banki.
<meta name="google-site-verification" content="AbSxo4eVAu46uqyA7jg8f5rakyPIu71i0Mdsw6If5gc" />