Kady i płace

             KADRY I PŁACE
 

  •     prowadzanie akt personalnych
  •     ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
  •     wystawianie świadectw pracy
  •     wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
  •     przygotowywanie list płac
  •     rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
  •     rozliczanie umów zleceń i o dzieło
  •     sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik
  •     obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
  •     reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

Od lat obsługujemy firmy w zakresie prowadzenia kadr i płac.