Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. Jest to okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r. należy pamiętać, iż po raz pierwszy niektóre jednostki muszą uwzględnić w nim również informacje niefinansowe.