Profesjonalne
Usługi księgowe

KSIĘGI HANDLOWE
 
 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • tworzenie planu kont
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE oraz plików JPK
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

 KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE oraz plików JPK
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • roczne rozliczanie podatku dochodowego z działalności
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Oferujemy prowadzenie kompleksowej księgowości firmy