Do 3 kwietnia czas na roczne rozliczenie CIT
Zakończenie roku podatkowego to dla podatników gorący okres. Oczywiście w rozliczeniach z fiskusem pojęcie „zakończenie roku" jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę to wraz z faktycznym końcem roku bardzo często zaczyna się intensywna praca. To bowiem od tego momentu biegnie termin do złożenia zeznania rocznego, w którym należy już finalnie zamknąć rozliczenia, a pominięcie któregoś z elementów istotnych dla wyznaczenia wyniku podatkowego skutkować będzie koniecznością korygowania zeznania, w skrajnych przypadkach poniesienia konsekwencji podatkowych, a nawet karnoskarbowych – czego z pewnością każdy chciałby uniknąć.