Począwszy od stycznia 2018 r. wszystkie deklaracje VAT podatnicy muszą wysyłać elektronicznie.
Taki obowiązek wynika ze zmian przepisów ustawy o VAT. Przypomnijmy, że elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązywała już część podatników od początku 2017 r., natomiast od 2018 r. do formy elektronicznej zobowiązani są już wszyscy. Warto dodać, że w przypadku niedochowania elektronicznej formy złożenia deklaracji, podatnik jest zagrożony sankcją jak za wykroczenie skarbowe, czyli karą grzywny od 1/10 do 20 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 r. od 210 do 42.000 zł.